Posty

Dzień szósty

Obraz
  Ostatni dzień kursu był czasem na pogłębioną refleksję i dyskusję na temat mocnych i słabych stron stosowania poznanych aplikacji w kontekście nauczania – przygotowania do egzaminu oraz pracy z uczniami ze środowisk zróżnicowanych oraz defaworyzowanych . Analizowaliśmy również ich przydatność pod kątem możliwości współpracy i integracji klasy. Przekazywaliśmy informację zwrotną na temat kursu i podsumowaliśmy nabyte kompetencje. Miłym akcentem było wręczenie certyfikatów. Zdobyte doświadczenie będzie na pewno przydatne w dalszym nauczaniu. Inspirowanie do nauki to niezwykle trudna sztuka, która wymaga nie tylko cierpliwości i systematyczności, ale przede wszystkim innowacyjnego podejścia do zajęć. Mam nadzieję, że umiejętności nabyte podczas kursu pozwolą obudzić naturalną ciekawość uczniów, pobudzą i zmotywują ich do dalszych poszukiwań. Nauczyciele zaś znajdą sposób, by zaczerpnięte pomysły z innych krajów przenieść na grunt polski i w pełnym zakresie wykorzystają je dla dobra dzi

Dzień piąty

Obraz
  Dzisiejszy dzień szkolenia upłynął na poznawaniu narzędzi do prezentacji graficznych. Ogromne zasoby internetu oraz powszechny dostęp do informacji sprawiają, że na każdym etapie procesu dydaktycznego można zastosować narzędzia TiK . Aby skutecznie wspierać realizację celów należy dobierać takie narzędzia, które będą pasowały do potrzeb uczniów i specyfiki zajęć. Wiele zasobów internetu nadaje się do szybkiego i łatwego wykorzystania bez względu na przedmiot nauczania. Kolejną propozycją ICT , którą możemy stosować, aby wyzwolić współpracę oraz kreatywność w różnorodnej klasie jest serwis Canva . Jest to bezpłatne narzędzie do projektowania graficznego dla nauczycieli i uczniów, które ułatwiają tworzenie, współpracę i komunikowanie się wizualnie z uczniami w klasie i poza nią. Bardzo ważnym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest fakt, że istnieje możliwość szeroko idącej indywidualizacji pracy np. dostosowania projektów do każdego ucznia, a także współpracy, co sprzyja efekt

Dzień czwarty

Obraz
  Dzisiaj na szkoleniu odpowiadaliśmy na pytanie: Jak zwiększyć u uczniów kreatywność w pisaniu i opowiadaniu historii ? Jaki jest cyfrowy klucz do rozwoju tych umiejętności ? Bawić się słowami lubi każdy - układać wyrazy z liter, przestawiać litery, wymyślać całkiem nowe słowa, eksperymentować. Na lekcjach również poznajemy nowe słowa, wyrazy, czy pojęcia. Aby uatrakcyjnić zajęcia nauczyciele stosują wykreślanki , łańcuszki słowne czy krzyżówki. Te aktywności uczniów wywołują wiele emocji, wyzwalają pokłady kreatywności i innowacyjności. Dzięki nowoczesnym technologiom dzieci jeszcze bardziej popuszczają wodze fantazji, tworząc chociażby tzw. Chmury wyrazowe ( Wordclouds ), które sprawdzają się podczas lekcji, gdyż ciekawią uczniów, szczególnie wzrokowców – są kolorowe, mają interesujące kształty, przykuwają uwagę i motywują do skupienia się na zajęciach. Stają się punktem wyjścia do różnych ćwiczeń aktywizujących w zakresie kreatywnego tworzenia historii. Uczniowie przygotowywani

Dzień trzeci - ICT tools

Obraz
  Skuteczne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty w zróżnicowanym środowisku szkolnym, w którym występują grupy defaworyzowane jest niezwykle trudnym zadaniem. Prowadzenie innowacyjnych zajęć i angażujących uczniów lekcji zwiększa szanse młodzieży na osiągnięcie sukcesu. Na dzisiejszych zajęciach dyskutowaliśmy jakie możliwości daje w tym zakresie sztuczna inteligencja. Trzeba jednak ostrożnie i umiejętnie z niej korzystać. Przykładem wykorzystującym AI jest chat gpt , czyli narzędzie, które w formule przypominającej dialog pozwala otrzymywać odpowiedzi na zadawane pytania i wykorzystuje algorytm głębokiego uczenia się.   Co o szansach i zagrożeniach związanych z używaniem tej formy przez uczniów odpowiedział sam chat gpt ? Przeczytajcie odpowiedź.   Uczniowie korzystający z ChatGPT czerpią liczne korzyści edukacyjne. Ten interaktywny interfejs umożliwia szybkie uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, co wspiera skuteczną naukę. Dzięki indywidualnym odpowiedziom dostosowanym do ich pozi